Νέα θέση εργασίας στην Κορινθία! Εταιρεία: JUMBO Α.Ε. (Κατάστημα Κορίνθου) – Update: Η θέση εργασία καλύφθηκε!

Update 23/08/2017: Η θέση εργασία καλύφθηκε!

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας JUMBO στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ζητάει δυναμικά κι υπεύθυνα άτομα για την κάλυψη της θέσης:

Υπεύθυνος/η εμπορικού stock

για το κατάστημα της εταιρείας στην Κόρινθο

 

Προφίλ Θέσης Εργασίας:

Θέση πλήρους απασχόλησης

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα:

 • Οργάνωση, διαχείριση κι ανάπτυξη του τρόπου τροφοδοσίας του καταστήματος
 • Έλεγχος του επιπέδου των αποθεμάτων
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων τροφοδοσίας / αποθήκευσης
 • Συντονισμός της ομάδας της αποθήκης και των πωλητών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις θετικές επιστήμες (με ελάχιστο μ.ο. 8)
 • Πολύ καλή γνώση H/Y (ECDL)
 • Δυναμική προσωπικότητα κι ανεπτυγμένη ικανότητα στην επικοινωνία και την οργάνωση
 • Πολύ καλή αντίληψη και χρήση αριθμών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

 

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – 1.000 €
 • Αξιοκρατικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συστηματική κι ευρύτατη εκπαίδευση

 

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση μπορείτε:

Update 23/08/2017: Η θέση εργασία καλύφθηκε!

 

. Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.08.2017