Νέα θέση εργασίας στην Κορινθία, Ψυχολόγος σε ιδιωτικό γραφείο (Κόρινθος)

Ζητείται ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ για πλήρη απασχόληση σε ιδιωτικό γραφείο στην Κόρινθο.

Καθήκοντα θέσης εργασίας:

  • ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική σε ενήλικες υπό εποπτεία
  • γραμματειακή υποστήριξη.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να έχει κλινική εμπειρία με ενήλικο πληθυσμό. Ενώ η ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, ιδίως στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία, θα θεωρηθεί ως ένα σημαντικό προσόν

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά στο email boumirania@yahoo.gr

Ημερομηνία δημοσίευσης στο CorinthiaJobs.gr:

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2018