Τεχνολόγος – Μικροβιολόγος στην εταιρεία “Διάγνωσις Βραχατίου” | Βραχάτι

Ζητείται τεχνολόγος – μικροβιολόγος για εργασία στην εταιρεία “Διάγνωσις Βραχατίου”

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο  Α.Ε.Ι. ,Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ, με αντικείμενο σπουδών Νοσηλευτικής ή Τεχνολόγου Παρασκευαστή.
  • Εμπειρία στη λήψη αίματος
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Εάν ενδιαφέρεστε για τη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.diagnosisvrachatiou.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την επιχείρηση στο τηλ 6974886242 ώρες: 09:00-15:00

Ημερομηνία δημοσίευσης στο CorinthiaJobs.gr:

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020