Ηλεκτρολόγοι Τεχνίτες και Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι στην εταιρεία ” ElectroMechaniki PC ” | Κορινθία

Η εταιρεία ElectroMechaniki PC αναζητά προσωπικό . Πιο αναλυτικά:

Ηλεκτρολόγοι τεχνίτες με εμπειρία σε βιομηχανικά έργα και βοηθοί ηλεκτρολόγοι ζητούνται για έργα στην Κορινθία.

Απαιτείται άδεια τεχνίτη ηλεκτρολόγου ή βοηθού αντίστοιχα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις παραπάνω θέσεις εργασίας, στείλτε το βιογραφικό σας στο email: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22960 82680

Ημερομηνία δημοσίευσης στο CorinthiaJobs.gr:

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020