Εργάτης/ρια Αποθήκης

Πλήρης Απασχόληση Δημοσιεύθηκε 2 months ago LOGISTICS

Η θέση εργασίας αφορά την εταιρία:

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.
Περιγραφή

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ. είναι μια ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην αγορά τροφίμων και μια από τις πιο σύγχρονες ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης κρέατος στην Ελλάδα. Διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεσμεύεται για την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξαιρετική γεύση των προϊόντων της. Η εταιρεία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με τη λειτουργία των αντίστοιχων εξειδικευμένων μονάδων.

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ είναι μια εταιρεία, η οποία υπερασπίζεται και προάγει πολιτική ίσων ευκαιριών για τους υποψήφιους εργαζόμενους. Οι αιτούντες θα λάβουν αμοιβή για απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, γενετικής, αναπηρίας, ταυτότητας φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου προστατευμένου χαρακτηριστικού από το ελληνικό δίκαιο.

Αρμοδιότητες
 • Η θέση αφορά στο Τμήμα Logistics της εταιρείας.
 • Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον προϊστάμενο του τμήματος παραλαβών & διαχείρισης αποθεμάτων και θα είναι υπεύθυνος/η για την ορθή διεκπεραίωση διαδικασιών παραλαβής, διακίνησης και αποστολής.
 • Θα καταγράφει και θα τηρεί ακριβή στοιχεία αποθεμάτων ενώ θα εξασφαλίζει την κατάλληλη και ασφαλή αποθήκευση & διακίνησή τους. Θα διαχειρίζεται χαρτοκιβώτια με vacuum συσκευασίες, θα διαχειρίζεται αποθέματα, θα φτιάχνει παραγγελίες- αποσυσκευασίες.
 • Θα αναλαμβάνει εκφορτώσεις και παραλαβές από προμηθευτές και ενδοδιακινήσεων από την Φάρμα.
 • Θα συνεργάζεται με το σύνολο του προσωπικού για την διασφάλιση της ταχύτητας και της ομαλότητας σε όλες τις διαδικασίες και με τους υπευθύνους παραγωγής, προμηθειών για την ομαλή διεκπεραίωση των προγραμμάτων παραγωγής.
Δεξιότητες
Οργάνωση Παρατηρητικότητα Συνέπεια Προσαρμοστικότητα Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων Συνεργασιμότητα
Απαραίτητα Προσόντα
 • Απολυτήριο Λυκείου (Ανώτερη εκπαίδευση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)
Επιθυμητά Προσόντα
 • Εμπειρία σε Παραλαβές & Διαχείριση αποθεμάτων, σε Συλλογή και Προετοιμασία παραγγελιών και σε Φορτοεκφορτώσεις και Διακίνηση ειδών
 • Εμπειρία σε χειρισμό χειροκίνητου & ηλεκτροκίνητου περονοφόρου (πεζού χειριστή)
 • Εμπειρία σε οργανωμένο περιβάλλον αποθήκης (σε ψυχόμενο περιβάλλον)
 • Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
Απολαβές & Παροχές
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης
Οδηγίες Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για αποστολή βιογραφικού, πατήστε στο κουμπί "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος".

Κάνοντας αίτηση σε μία αγγελία εργασίας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του corinthiajobs.gr.

Premium Job
Σύνοψη
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητη προϋπηρεσία (σε έτη) : 2

Δημοσιεύθηκε : 2 months ago
LOGISTICS

Αιτήσεις δεκτές έως και : 29/10/2021

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.

ΠΟΥΡΝΕΡΙ

2741074162