Υπάλληλος Υποστήριξης Τμήματος Διαγωνισμών στην εταιρεία “ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.” | Κόρινθος

Η εταιρεία “ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.” που δραστηριοποιείται στην παραγωγή Γαλακτοκομικών προϊόντων από το 1954 επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Υποστήριξης Τμήματος Διαγωνισμών(κωδ. FIN63). Πιο αναλυτικά:

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διοικητική υποστήριξη όλων των εργασιών του τμήματος (διαχείριση επικοινωνίας, αλληλογραφίας, εγγράφων, φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων)
 • Διερεύνηση και εύρεση διαγωνισμών που δημοσιεύονται
 • Αναζήτηση προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών
 • Προετοιμασία και έλεγχο φακέλων δικαιολογητικών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου, καθώς και τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχιούχο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ διοικητικής / οικονομικής / νομικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office, Internet)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη)
 • Χειρισμός ERP συστημάτων (γνώση soft1 επιθυμητή)
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυναμικό περιβάλλον εργασίας και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Απάντηση θα λάβουν τα βιογραφικά που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Κωδικός θέσης: FIN63

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά στο παρακάτω mail: [email protected]

Ημερομηνία δημοσίευσης στο CorinthiaJobs.gr:

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020