ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ στην εταιρεία “ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ” | Αρχαία Κόρινθος

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ. που εδρεύει στη θέση Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου αναζητά ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Κωδικός θέσης 0294). Πιο αναλυτικά:

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ είναι μια ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην αγορά τροφίμων και μια από τις πιο σύγχρονες ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης κρέατος στην Ελλάδα.

Διατηρεί τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεσμεύεται για την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξαιρετική γεύση των προϊόντων της.

Η εταιρεία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με τη λειτουργία των αντίστοιχων εξειδικευμένων μονάδων.

 

ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ:

Η  εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ είναι μια εταιρεία, η οποία υπερασπίζεται και προάγει πολιτική ίσων ευκαιριών για τους υποψήφιους εργαζόμενους.

Οι αιτούντες θα λάβουν αμοιβή για απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής προέλευσης, γενετικής, αναπηρίας, ταυτότητας φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου προστατευμένου χαρακτηριστικού από το ελληνικό δίκαιο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Επιστήμες Τεχνολογίας Τροφίμων)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2-3 έτη (προϋπηρεσία στον ποιοτικό έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών ευαλλοίωτων τροφίμων  ή γενικά στη βιομηχανία τροφίμων)
 • Γνώση αρχών HACCP και εφαρμογής προτύπων (FSSC, BRC, κτλ)
 • Γνώση νομοθετικού πλαισίου τροφίμων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Μεταπτυχιακό στη μικροβιολογία τροφίμων είναι επιθυμητό
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, συνέπεια κατά την εκτέλεση καθηκόντων και προσήλωση στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης και διαχείρισης πιθανών προβλημάτων

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας
 • Εφαρμογή και παρακολούθηση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων και διεργασιών παραγωγής
 • Έλεγχος παραγωγικών διεργασιών, τήρηση προδιαγραφών προϊόντων
 • Επισήμανση
 • Έλεγχος απόδοσης προγράμματος καθαρισμού και GMP
 • Εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές
 • Επικοινωνία με πελάτες, διαχείριση παραπόνων
 • Συμμετοχή στη συνεχή βελτίωση της παραγωγής προϊόντων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις
 • Επίβλεψη pest control
 • Σύνταξη αναφορών

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το πρόσφατο βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά στο email [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό θέσης 0294ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.mitsopoulos.farm (ενότητα: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ CORINTHIAJOBS.GR

19 Μαΐου 2020