Υπεύθυνος Καταστήματος στην εταιρεία “ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ” | Κόρινθος

Η εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ αναζητά συνεργάτη. Πιο αναλυτικά:

Αντικείμενο θέσης εργασίας:

 • Υπεύθυνος Καταστήματος

Προφίλ θέσης εργασίας:

 • Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και διοίκηση του καταστήματος
 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και τήρηση όλων των εταιρικών διαδικασιών
 • Εμπορική διαχείριση του καταστήματος
 • Ταμειακός έλεγχος
 • Διαμόρφωση και έλεγχος τήρησης ωραρίου υπαλλήλων
 • Επίτευξη οικονομικών στόχων του καταστήματος
 • Προγραμματισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομάδας πωλήσεων
 • Παρακολούθηση ετήσιου/μηνιαίου προϋπολογισμού, ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Διοίκηση, εκπαίδευση και παρακίνηση της ομάδας του καταστήματος
 • Διασφάλιση άριστης εξυπηρέτησης και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης πελατών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση εφαρμογών Microsoft Office και Outlook

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ

Προσωπικές Δεξιότητες:

 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας συνεργασιών
 • Δυνατότητα παράλληλης ενασχόλησης με πολλαπλά θέματα
 • Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης
 • Διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα
 • Ευθύνη, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση

Η εταιρεία παρέχει:          

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε μία ταχεία αναπτυσσόμενη εταιρεία αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με την ένδειξη «Υπεύθυνος Καταστήματος» υπ΄ όψιν κας Χριστίνας Οικονόμου

Α) στο email: [email protected]moushop.gr 

Β) στα φυσικά καταστήματα «Οικονόμου» στην Κόρινθο και το Κιάτο

Γ) με fax στο 27410 – 75150

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: 27410 28658

Ημερομηνία δημοσίευσης στο CorinthiaJobs.gr:

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020