Φαρμακοποιός για μόνιμη απασχόληση | Λουτράκι

Φαρμακείο στο Λουτράκι αναζητά:

Φαρμακοποιό με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για κάλυψη θέσης μονίμου απασχόλησης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του φαρμακείου στο τηλέφωνο: 6932 426 035

Ημερομηνία δημοσίευσης στο CorinthiaJobs.gr:

20 Μαΐου 2020