Προϊστάμενος Τεχνικής Διεύθυνσης

Πλήρης Απασχόληση Δημοσιεύθηκε 1 month ago Τεχνική Διεύθυνση

Η θέση εργασίας αφορά την εταιρία:

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.
Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή και ευθύνεται για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος, με τακτική επίβλεψη της πορείας εργασιών του τμήματος, με διαχείριση βλαβών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και τήρηση προγράμματος προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τη διόρθωση τυχόν δυσλειτουργιών-βλαβών.

Αρμοδιότητες
 • Διεύθυνση και εποπτεία της λειτουργίας του Τεχνικού τμήματος
 • Συνεχής τήρηση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού
 • Προγραμματισμός εργασιών και συντονισμός των συνεργείων ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής
 • Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση οργανωτικών δομών (Παραγωγή, Διοίκηση, Logistics)
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για τεχνικά θέματα
 • Ζήτηση προσφορών, καθορισμός αναγκών ανταλλακτικών, καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και προώθηση των σχετικών αναγκών στο τμήμα Προμηθειών
 • Έλεγχος για ποιοτική και ποσοτική παράδοση σχετικών υλικών του τμήματος.
Δεξιότητες
Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού ομάδας Ικανότητα διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης θεμάτων
Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο Ανώτερης σχολής Ηλεκτρολόγου/Αυτοματιστή
 • 5ετής εμπειρία σε τμήμα Συντήρησης, κατά προτίμηση βιομηχανικής μονάδας
 • Εμπειρία σε συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού PLC, Inverters, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανών παραγωγής
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλές γνώσεις Η/Υ
Επιθυμητά Προσόντα
 • Εμπειρία εποπτείας συνεργείων
 • Γνώση ERP
Απολαβές & Παροχές
 • Φιλικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης
Οδηγίες Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για αποστολή βιογραφικού πατήστε στο κουμπί "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος".

Κάνοντας αίτηση σε μία αγγελία εργασίας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του corinthiajobs.gr.

Premium Job
Σύνοψη
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητη προϋπηρεσία (σε έτη) : 5

Δημοσιεύθηκε : 1 month ago
Τεχνική Διεύθυνση

Αιτήσεις δεκτές έως και : 14/11/2021

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.

ΠΟΥΡΝΕΡΙ

2741074162