Υπάλληλος Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού στο “Wyndham Loutraki Resort” 5* | Λουτράκι

Το ξενοδοχείο Wyndham Loutraki Resort 5* (Λουτράκι Κορινθίας ) επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Για το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιο αναλυτικά :

Αντικείμενο θέσης εργασίας:

  • Υπάλληλος για το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Προσλήψεις / Αποχωρήσεις
  • Χρεωστικά Υπαλλήλων
  • Αρχειοθέτηση – Τήρηση φακέλων

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχιούχο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office, Internet)
  • Χειρισμός ERP συστημάτων (γνώση Business Μισθοδοσία επιθυμητή)
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών

Προσφέρουμε:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυναμικό περιβάλλον εργασίας και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Απάντηση θα λάβουν τα βιογραφικά που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά στο παρακάτω mail: reservations@wyndhamloutrakiresort.com

Ημερομηνία δημοσίευσης στο CorinthiaJobs.gr:

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2019