Υπεύθυνος/η Αποθήκης

Πλήρης Απασχόληση Δημοσιεύθηκε 2 months ago LOGISTICS

Η θέση εργασίας αφορά την εταιρία:

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.
Περιγραφή

Η θέση αφορά Προϊστάμενο στο Τμήμα Logistics
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα προΐσταται μιας ομάδας εργαζομένων και θα είναι υπεύθυνος για τις εκφορτώσεις, τη διαχείριση αποθεμάτων , για την ορθή διεκπεραίωση διαδικασιών παραλαβής, διακίνησης και αποστολής.
Θα συνεργάζεται με το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Logistics, με το γραφείο Κίνησης, τον Ποιοτικό έλεγχο, τους Υπεύθυνους Παραγωγής, για την ομαλή διεκπεραίωση των προγραμμάτων παραγωγής.

Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση και συντήρηση χώρων αποθεμάτων και αποθήκευσης
 • Μέτρηση και αναφορά της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της αποθήκης και των επιδόσεων των υπαλλήλων
 • Διασφάλιση της ακρίβειας των αποστολών και των συναλλαγών σε αποθέματα
 • Τήρηση αρχείου αντικειμένων, καταγραφή απαραίτητων πληροφοριών και χρήση εκθέσεων που να παρουσιάζουν την κατάσταση της αποθήκης
 • Προσδιορισμός ενδεχόμενων βελτιώσεων και δημιουργία καινοτόμων ή προσαρμογή υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών
 • Ανάθεση και συντονισμός δραστηριοτήτων με άλλα τμήματα
 • Έλεγχος των ειδών που παραλαμβάνει, μακροσκοπικά καθώς και τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας και σε περίπτωση μη συμμορφώσεων το αναφέρει στον Υπ. Αγορών και στον Ποιοτικό έλεγχο.
 • Είναι Υπεύθυνος για την ευταξία και την καθαριότητα του χώρου του.
 • Κάνει χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ERP όπου αναγράφονται οι καταναλώσεις και η ιχνηλασιμότητα των προμηθευόμενων προϊόντων. Καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία που αφορούν το εισερχόμενο φορτίο, τις ενδοδιακινήσεις που πραγματοποιεί στα τμήματα.
Δεξιότητες
Επίβλεψη λειτουργιών Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων Προσοχή στη λεπτομέρεια Οργανωτικότητα και διαχείριση χρόνου
Απαραίτητα Προσόντα
 • Εμπειρία σε Παραλαβές & Διαχείριση αποθεμάτων, σε Συλλογή & Προετοιμασία παραγγελιών , σε Φορτο εκφορτώσεις κα διακίνηση ειδών
 • Εμπειρία σε οργανωμένο περιβάλλον αποθήκης - Ψυχόμενο περιβάλλον
Επιθυμητά Προσόντα
 • Πτυχίο Logistics/Διοίκησης επιχειρήσεων/Διαχειρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Γνώση συστήματος ERP
Απολαβές & Παροχές
 • Σύγχρονο & δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
Οδηγίες Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για αποστολή βιογραφικού πατήστε "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος".

Κάνοντας αίτηση σε μία αγγελία εργασίας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του corinthiajobs.gr.

Premium Job
Σύνοψη
Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητη προϋπηρεσία (σε έτη) : 4

Δημοσιεύθηκε : 2 months ago
LOGISTICS

Αιτήσεις δεκτές έως και : 30/10/2021

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.

ΠΟΥΡΝΕΡΙ

2741074162